Author Archives: daafar

Công ty Cổ phần DAAFAR trao quà Trung thu cho các trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở Long An

Với mong muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào các hoạt động xã hội, Công ty Cổ phần Daafar thường xuyên tổ chức các phong trào từ thiện, mang ý nghĩa nhân văn nhằm mục đính giúp đỡ và động viên những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Ngày