DAAFAR JOINT STOCK COMPANY
TAX CODE: 0314072372
Offices: 32 Nguyen Huu Tho Str, Tân Hưng Ward, District.7, HCM City
Factory: Thong Nhat District, Đồng Nai province

DAAFAR SHOWROOMS

Da Lat city

 • A3 – A5 Phan Chu Trinh Str, Ward.9, Da Lat City
 • 67B 3 Thang 2 Str, Ward.1, Da Lat City.

Phan Thiet City:

 • 257 Thu Khoa Huan St, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City

Ca Mau Province

 • 202 Ngo Quyen St, Ward 9, Ca Mau city

Quy Nhon City:

 • 610 Tran Hung Dao, Le Hong Phong Ward, Quy Nhon city

Tay Ninh Province

 • 205 Hung Vuong St, Hoa Thanh Ward, Tay Ninh city

Binh Phuoc Province:

 • 1049 Phu Rieng Do St, Tan Xuan Ward, Dong Xoai city

Vung Tau City

 • 146D Nguyen Van Troi St, Ward 4, Vung Tau City

Nha Trang city:

 • 859 2 thang 4 St, Vinh Phuoc Ward ,Nha Trang city

Dong Nai Province

 • Pham Van Dong St, Long Thanh Ward, Dong Nai Province

Tien Giang Province:

 • 553 Ap Bac, Ward. 5, My Tho city
 •